משיכת כספי ירושה

משיכת כספי ירושה עם תומיגו ליווי מלא ומקצועי של הצוות המקצועי בישראל.

יורשים המעוניינים לממש את כספי העזבון, צריכים להבין את משמעות ההליכים של כספים העוברים בירושה.

בירוקרטיה אוחזת גם בהליכי משיכת כספי ירושה, ובלתי נמנעת ההיתקלות בפרוצדורות כאלו ואחרות, שמעיבות ומכבידות על היורש, ועל מרביתן הוא שומע לראשונה.

דברים שכדאי לדעת

  1. משיכת כספי פיקדון, אינם חייבים במס, אלא על ריבית שנצברה לאחר מועד הפטירה, כי אז היא נחשבת הכנסה של היורש.

משיכת מוקדמת של הפיקדון, עשויה להביא לקנסות. לאחר הפטירה, היורש רשאי לפדות את הכספים או להשקיעם מחדש.

  • הטיפול בכספי קופת גמל, תלויים במידה רבה ביותו של היורש בן זוג לנפטר אם לאו. כבן זוג, הכספים הללו ייחשבו שלו אם על ידי העברת הבעלות על שמו ואם באמצעות העברת הכספים לקופת גמל על שמו.

במידה והיורש איננו בן זוג, כספים אלו לא ניתנים להעברה, לתרומה או להפקדת כספים אחרים בתוך אותה קופה.

  • בין אם היורש בן זוג, אם לאו, יש ביכולתו למשוך את כספי קופת הגמל במשיכה חד פעמית והם עשויים להיות חייבים במס.

מאידך, ניתן למשוך את הכספים כקצבה לאורך זמן, אך לא יותר מ-5 שנים אם נפטר עד 2019 או לא יותר מ-10 שנים, אם נפטר ב-2020 והילך.

גם משיכות מסוג זה, יחויבו במס.

  • משיכת כספי ירושה מחשבון בנק של הנפטר, מותנית בהעברת הזכויות בחשבון אשר תתבצע בפועל, רק לאחר הצגת צו קיום צוואה.

כל עוד לא יוצג, לא יוכלו היורשים לרשת את הכספים, ולא יוכלו נושים, לעקל את חובות היורשים.

  • חשבונות בני זוג, המתנהלים במשותף, אינם מבטיחים את ההתנהלות השוטפת של השותף, לאחר פטירת בן הזוג.

חשבונות שכאלה, אינם מקנים זכויות בכספים ו/או בחשבון, אלא רק בהחלטת השותפים כולם. במידה ושותף נפטר, כבר לא מתקיימת החלטת השותפים כולם.

סעיף "אריכות ימים"

בעת פתיחת חשבון משותף, ניתן להוסיף סעיף "אריכות ימים", אשר מורה לבנק כיצד לנהוג בעת שאחד השותפים נפטר וכך, נמנע קיפאון החשבון עד לקבלת צו קיום צוואה, ושותפים בחשבון, יכולים להמשיך ולהתנהל בו.

יחד עם זאת, הסעיף אינו מקנה בעלות בכספים, אלא רק פעילות בחשבון.

הסעיף אינו מהווה תחליף לצו קיום צוואה. אי לכך, הבנק אינו יכול להתיר משיכת כספי ירושה. במידה ונמשכו כספים על אף האמור, יהיו המושכים חשופים לתביעה משפטית בגין מעילה, שכן שותפים בחשבון אינם בהכרח יורשיו של הנפטר.

הנושא מורכב וקיימים לו היבטים רבים, ולכן קיימת חשיבות לקבלת ייעוץ משפט הולם לפעולה כדין ועל פי חוק.

לאחר קבלת צו קיום צוואה, יחתים הבנק את היורשים וימסור להם את הכספים והזכויות בחשבון.

מחובתו של היורש לבדוק את המצב המשפטי של חשבון הבנק המשותף, בכדי לממש את צו הירושה ולסגור את החשבון, ומכאן הנחיצות בייעוץ מקצועי מתאים.

דילוג לתוכן